GOPR GRUPA BIESZCZADZKA

Oficjalna strona Grupy Bieszczadzkiej GOPR

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Stacja: Dukla

Temperatura: 18°C
Wiatr: bezwietrznie
Opad: brak
Widoczność: 2 km
Gatunek śniegu:
Stacja: Połonina Wetlińska

Temperatura: 0°C
Wiatr: brak danych
Opad: brak danych
Widoczność: brak danych
Gatunek śniegu: brak danych
Stacja: Sanok

Temperatura: 7°C
Wiatr: SE 9 km/h
Opad: brak
Widoczność: b.dobra
Gatunek śniegu:
Stacja: Cisna

Temperatura: 2°C
Wiatr: bezwietrznie
Opad: brak
Widoczność: b.dobra
Gatunek śniegu:
Stacja: Ustrzyki Górne

Temperatura: 4°C
Wiatr: bezwietrznie
Opad: brak
Widoczność: dobra
Gatunek śniegu:

Telefon ratunkowy
601-100-300 lub 985

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym w ramach Grupy Bieszczadzkiej GOPR

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym

w ramach Grupy Bieszczadzkiej GOPR

w związku z realizacją projektu SOS - rescue - the training center for organizing and operating cross-border rescue actions na podstawie umowy Grant Contract no PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 Zarząd i Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR ogłaszają nabór wewnętrzny na stanowiska związane z wykonaniem zadań Grupy Bieszczadzkiej GOPR w ramach projektu:

  • Stanowisko the administrative assistant w wymiarze ½ etatu przez okres 24 miesięcy [od 01.01.2019 do 31.12.2020] z wynagrodzeniem 492,25 euro miesięcznie, podana wysokość wynagrodzenia obejmuje: wynagrodzenie brutto pracownika i składki ubezpieczenia społecznego leżące po stronie pracodawcy;
  • Stanowisko the procurement assistant w wymiarze ½ etatu przez okres 12 miesięcy [od 01.01.2019 do 31.12.2019] z wynagrodzeniem 492,25 euro miesięcznie, podana wysokość wynagrodzenia obejmuje: wynagrodzenie brutto pracownika i składki ubezpieczenia społecznego leżące po stronie pracodawcy;
  • Stanowisko the training course assistant w wymiarze ½ etatu przez okres 12 miesięcy [od 01.01.2020 do 31.12.2020] z wynagrodzeniem 492,25 euro miesięcznie, podana wysokość wynagrodzenia obejmuje: wynagrodzenie brutto pracownika i składki ubezpieczenia społecznego leżące po stronie pracodawcy;;
  • Stanowisko the financial assistant w wymiarze 1/4 etatu przez okres 24 miesięcy [od 01.01.2019 do 31.12.2020] z wynagrodzeniem 492,25 euro miesięcznie, podana wysokość wynagrodzenia obejmuje: wynagrodzenie brutto pracownika i składki ubezpieczenia społecznego leżące po stronie pracodawcy;

Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach:

  • the administrative assistant – bierze udział w pracach Komitetu Monitorującego Projekt; ściśle współpracuje z Naczelnikiem i Prezesem Grupy Bieszczadzkiej GOPR w zakresie realizacji projektu zgodnie z umową partnerską, przygotowuje raporty i sprawozdania z realizacji projektu dla Beneficjenta Wiodącego [BW], Wspólnego Sekretariatu Technicznego [WST], audytora oraz organów kontrolnych; bieżąco współpracuje z Kierownikiem projektu we wszystkich obszarach związanych z realizacją projektu ; bieżąco współpracuje z Menedżerem ds. komunikacji publikując informacje związane z realizacją projektu na stronie internetowej Grupy Bieszczadzkiej GOPR; dokonuje opisu merytorycznego dokumentów finansowych dotyczących realizacji projektu w Grupie Bieszczadzkiej GOPR; przygotowuje i koordynuje udział Grupy Bieszczadzkiej GOPR w spotkaniach promocyjnych w Polsce i na Ukrainie.
  • the procurement assistant – jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań publicznych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, związanych z wyłonieniem wykonawców i dostawców oprogramowania, wyposażenia i sprzętu w zakresie wynikającym z umowy partnerskiej oraz budżetu projektu realizowanego przez Grupę Bieszczadzką GOPR; w tym zakresie ściśle współpracuje z Menedżerem ds. finansowych, audytorem, Naczelnikiem i Prezesem Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
  • the training course assistant – odpowiada za koordynację, organizację oraz przeprowadzenie szkoleń wynikających z umowy partnerskiej oraz budżetu projektu realizowanego przez Grupę Bieszczadzką GOPR; w tym zakresie ściśle współpracuje z Kierownikiem projektu, Naczelnikiem i Prezesem Grupy Bieszczadzkiej GOPR, współpracuje z partnerem ukraińskim w zakresie organizacji i koordynacji wspólnych działań transgranicznych, udziela wyjaśnień audytorowi, przygotowuje informację merytoryczną z wykonanych działań.
  • the financial assistant – odpowiada za ponoszenie kosztów związanych z realizacją projektu zgodnie z budżetem i umową partnerską; w tym zakresie ściśle współpracuje z Menedżerem ds. finansowych, Naczelnikiem i Prezesem Grupy Bieszczadzkiej GOPR, audytorem; dokonuje opisu finansowego dokumentów finansowych dotyczących realizacji projektu w Grupie Bieszczadzkiej GOPR; przygotowuje w obszarze finansowym raporty i sprawozdania z realizacji projektu dla Beneficjenta Wiodącego [BW], Wspólnego Sekretariatu Technicznego [WST], audytora oraz organów kontrolnych.

W związku z faktem, że oficjalnym językiem programu jest język angielski to dla stanowiska the administrative assistant konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, dla pozostałych stanowisk na poziomie co najmniej B1.

Dokumenty związane z projektem są do wglądu w biurze Naczelnika lub Głównej Księgowej codziennie w godzinach od 10 do12 w okresie od 22 października 2018 do 25 października 2018.

Oferty objęcia poszczególnych stanowisk należy złożyć w zamkniętych kopertach do godziny 1500 dnia 25 października 2018 do Naczelnika Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

Wyboru oferty dokonają wspólnie Prezes i Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

Wyniki wyboru ofert zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

W przypadku nie wpłynięcia ofert w niniejszym postępowaniu ze względu na terminy realizacji projektu Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR dokona samodzielnych negocjacji z potencjalnymi kandydatami na poszczególne stanowiska i po uzgodnieniu z Prezesem Grupy Bieszczadzkiej GOPR podpisze stosowne umowy w terminie do 31 października 2018.

Załączniki

Sponsorzy GOPR:

Partnerzy GOPR:

Kontakt z Grupą Bieszczadzką GOPR
Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

nr konta 24 1240 2340 1111 0000 3191 3751

Naczelnik: Krzysztof Szczurek

Zastępca Naczelnika: Arkadiusz Kawalec

Szef Szkolenia: Jakub Dąbrowski

Wspierają GOPR:

Współpracujemy: